یک جرعه معرفت

با اشتراک این سرویس روزانه یک پیامک شامل منتخبی از سخنان و نکته های اخلاقی حضرت آیه الله بهجت رحمه الله دریافت می نمایید. ضمنا این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به 20102010  مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک ارسال می گردد.

نحوه فعالسازی سرویس:

با ارسال عدد 210 و یا کلمه بهجت به 20102010 روزانه یک پیام از سخنان و نکته های اخلاقی حضرت آیه الله بهجت رحمه الله دریافت نمایید

نحوه غیر فعالسازی:

با ارسال عدد 9210 و یا کلمه بهجت خاموش  به 20102010 سرویس خود را غیر فعال نمایید

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 50 تومان می باشد.

تغییر ساعت دریافت :

جهت تغییر ساعت دریافت پیام یکی از ساعات 0 تا 23 را مانند نمونه ارسا ل کنید:

210@13 برای دریافت در ساعت13

210@9 برای دریافت در ساعت9

تغییر دریافت روزانه :

جهت تغییر دریافت روزانه پیام کافیست یکی از اعداد1 تا 7 را مانند نمونه ارسال نمایید:

210#3 برای دریافت هر 3روز یکبار

210#5 برای دریافت هر 5روز یکبار

تمامي حقوق اين سايت متعلق به شركت سامانه فناوري طوبي مي باشد .
Copyright © 2005-2015 Tooba System Technology